PURSAKLAR MÜFTÜLÜĞÜ EHLİ BEYT KURAN KURSU

Kuran’dan alarak ilhamı

Asrın idrakine sunmalı İslâm’ı

İslam’ı asrına idrakine sunarken düzgün bir itikatla, samimi bir niyetle, istikamet üzere hareket ederek Kur’ân’a hizmeti kendimize şiar edindik.

Bu yüksek gayeye doğru yol alırken Selef-i Salihin çizgisinde Kur’ân’ı kendimize rehber aldıktan sonra asrın gereklerini de göz önünde bulundurmamız gerektiğinin farkındayız.

Zira kalbin nuru din ilimleri, aklın nuru ise, fennî ilimlerdir. Ancak bu ikisinin birleşmesiyle Kur’ân’ın hakikati tecelli edebilir. Bu düsturu kendimize ölçü alarak hafızlık eğitimi ile örgün eğitimi birleştirdik. Zira bütün kitaplar, bir kitabı anlamak için okunur. O kitap da Kur’ân-ı Kerim’dir.

Bu müesseselerin temelinde bu milletin alın teri, ezan-ı muhammedîye olan hasretiyle dedelerin, ninelerin duası vardır. Temeli ihlasla atılmış, harcı samimiyetle karılmış, katları takva ile yükselmiştir. İçi ilim ve edep ile dolmuş, kısa zamanda verdiği ürünle milletin gönlünde yer bulmuştur.

Biz bir neslin kabul olmuş duaları, gerçekleşen rüyaları olarak üzerimizdeki yükün sorumluluğunu bilerek hareket ediyor, Kur’an hafızlarının piri olan Mus’ab b. Umeyr (r.a.)’in taşıdığı sancağı elimiz kopsa da bırakmamaya söz veriyoruz.

Millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un

 “Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin.

Salgındı, bugün şarkı yıkan, tefrika derdi.”

diyerek Müslümanların esas sorunu olarak dikkat çektiği tefrikanın yegane çaresinin Ehlisünnet çizgisinde Kur’ân’ı doğru anlayan ve yaşayan, güzel ahlaklı bir İslâm nesli yetiştirmek olduğunun bilincinde ve sorumluluğunda hareket ediyoruz.

Bu kutlu yolda maddî manevî bize her türlü desteği veren Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve MEB Din Öğretim Genel Müdürlüğümüze Sahibül Hayrata teşekkürü borç biliriz.

 

Biz Kimiz

Hafızlık Eğitimi İle Örgün Eğitimi Birlikte Devam Ettirerek Yoğun Hafızlık Çalışması Yanında Örgün Eğitime Ara Vermeden Çalışmalarını Sürdüren Ehlibeyt Kur’an Kursu Ve Medine İmam Hatip Ortaokuluyuz.

 

Neden Hafızlık

            Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Ümmetimin en şereflileri Kur’an-ı Kerimin hâmilleridir.” Hadisi Şerifine muhatap olmak ve buna benzer bir çok müjdeye nail olabilmek için hafızlık yaptırmaktayız.

 

Neden Örgün Eğitimle birlikte Hafızlık

            Hafızlık gibi mukaddes ve pek meşakkatli bir yolculuğa talip olan çocuklarımızın bu ulvi gayeye ilerlerken yalnızca Kur’an ezberine odaklandıkları bir gerçektir. Ancak hayatın bir parçası olan örgün öğretimden ayrı kalmalarının ise sosyal dokudan uzaklaşmalarına, eğitim hayatında arzu edilen düzeye ulaşamamalarına büyük oranda sebep olduğunun farkına varılmıştır. Çocuklarımızın hafızlık unvanını elde ederken akademik olarak ilerlemesi de örgün eğitimdeki devamlılığa bağlıdır. Ara verme ya da uzun süreli dondurma gibi yöntemler, göstermiştir ki, üst öğretim kurumlarında ilerlemede sorunlar yaşatmaktadır.

Bu sebeple biz, Hafızlık Eğitiminin, Örgün Eğitimle eş güdümlü olarak uygulanmasını benimsiyoruz.

Okulla Birlikte Hafızlık bir arada gidiyor mu?

            İyi Bir zaman planlaması ile ikisinin bir arada götürüldüğü şuan ki uygulamalarımızda görülmektedir. Kur’an Kursumuzda ve Okulumuzda bu zaman programı uzmanlarımız tarafından titizlikle hazırlanmaktadır. Zaman zaman bireysel çalışma planlamaları dahi yapılarak öğrenciye uygulanmaktadır.

Bu sistemde Mezun öğrenciler var mı?

            Bu sistem mezun öğrencilerimiz vardır. Türkiyenin okulla birlikte en fazla hafız yetiştirmenin sevincini yaşıyoruz.

Sosyal Etkinlikler var mı?

Sosyal etkinlik tüm bireylerin yoğun çalışma temposu içerisinde ihtiyaç duydukları bir alandır. Hafızlık ve okul disiplini içerisinde yoğun efor harcayan öğrencilerimize boş zamanlarında hat sanatı, musiki kursları, cep sineması, eskrim, okçuluk, judo, güreş, futbol gibi etkinlikler uzman eğitimciler tarafından yaptırılmaktadır. Ayrıca oyun salonu, bilişim sınıfı gibi sosyal etkinlik alanları aktif hale getirilmiştir. Bununla beraber gerek il içi gerekse il dışı geziler, kamplar ve umre programları yaparak talebelerimizin motivasyonları artırmaktayız.

Bu saydığımız aktiviteler ağırlıklı olarak   5.sınıfta yapılmaktadır. Hafızlığa başlayıp sayfalar artınca hafızlığın yüküyle birlikte sosyal faaliyetler de doğal olarak azalmaktadır.

 

Hafızlık hangi sınıfta başlayıp hangi sınıfta bitiyor

            Hafızlık temel eğitimi 5. Sınıfta başlamaktadır. Öğrencilerin kabiliyetlerine göre 6. Sınıfının sonunda veya 7. Sınıfın ortasında  ve sonunda hafızlıkları tamamlanmaktadır. Her öğrencinin algı ve öğrenme hızı aynı olmadığından başlangıç ve bitiş tarihlerinin aynı olması pek mümkün görünmemektedir. Bu durumu göz önüne alarak LGS başarısını yüksek tutmaları amacıyla 7.sınıfın başında veya 7. Sınıf sonunda hafızlığın bitirilmesi ana hedeftir.

Başvuru koşulları nelerdir

 • İlkokul 4.Sınıfta okuyan tüm erkek öğrencilerimiz başvuruda bulunabilirler.
 • Başvurusu alınan öğrenciler 4.sınıfı kapsayan bir seviye tespit sınavına tabi tutulurlar.
 • Sınav tarihi okulumuzun ve kursumuzun web sayfasından durulacaktır.
 • Sınav sonuçlarına göre en yüksek puandan en düşüğe doğru yapılan sıralamada kontenjan dâhilinde öğrenciler uyum eğitimine dâhil edilir.

 

 

Uyum eğitimi nedir?

Uyum eğitimi, Temmuz ayında sınav neticesinde kabul edilen öğrencilerin kesin   kayıt(okula yapılacak kayıt) dönemine kadar gözlendiği, Kur’an eğitimine meyli ve isteği, ortama uyumu, velilerimizin isteği ve kararlığı gibi hususların değerlendirildiği bir hazırlık dönemidir. Bu dönemde öğrencilerimiz sadece Kuran kursunda kayıtlı olup ,bu süreçte Müftülüğümüzün Hafızlık Takip Komisyonu tarafından verilecek karar ile  Bu eğitim neticesinde kesin kayıtlar eylül ayında okula ve kursa  yapılmaktadır.

Okula Kayıt ve Hafızlık aşamaları nelerdir

 1. Uyum eğitimi için öğrenci seçimi (sınav)
 2. Uyum eğitimi (Yaz Tatili Boyunca)
  1. Bu eğitim süresince öğrencilerin genel davranışları gözlenecektir.
  2. Temel Kur’an eğitimine başlanacak
  3. Uyum Eğitiminin sonunda Müftülüğün Hafızlık Takip Komisyonunun raporları da dikkate alınarak Hafızlık temel eğitime devam edecek öğrenciler belirlenecektir.

 

Hafızlığa istidadı olmayan öğrenciler ne olacak

            Ehlibeyt Kur’an Kursu ve Medine İmam Hatip Ortaokulu İmkânları Hafızlık yapan öğrencilerin eğitim öğretimlerini devam ettirebilmeleri için hazırlanmıştır. Seviye tespit sınavında başarılı olan ve uyum sürecinden geçen talebelerimizin kesin kayıtları Medine imam hatip ortaokuluna ve Ehlibeyt Kuran Kursuna yapılır.

Kayıdı yapılan öğrencilerimiz 5.sınıfı Medine imam hatip ortaokulunda tamamlar. Bu süre içerisinde hafızlığa istidadı olup olmadığı müftülüğümüzün takip komisyonu tarafından belirlenir.

Hafızlığa istidadı olanlar; eğitimine Medine imam hatip ortaokulu ve Ehlibeyt Kuran Kursunda devam eder

 Hafızlık istidadı olmayan öğrencilerimiz;müftülüğümüzün hafızlık takip komisyonu tarafından belirlenir. Ve bu öğrencilerimiz istidatı dahilinde başka programlara yönlendirilecektir.

Okulla birlikte yapılan hafızlığın dezavantajları nelerdir

            Hafızlık Eğitimi takdir edersiniz ki meşakkatli bir çalışma sürecini gerekli kılmaktadır. Hafızlık Eğitimi devam ettiği süreç içerisinde(5. ve 6. Sınıflarda ) Hafızlık çalışmalarından ödün verilmediğinden okul dersleri zayıf kalabilmektedir(Her ikisini de fevkalade iyi götürebilen örnekler de mevcuttur). Ancak Hafızlığını bitirmiş, ara vermediği için okuldan kopmamış, zihni ezberle en açık hale ulaşmış öğrencimiz bu açığı 7. sınıfta kapatmakta LGS  sınavının yer aldığı 8. Sınıfa akranlarından eksiği bulunmadan başlamaktadır.

Hafızlık Eğitiminin Takibi nasıl yapılmaktadır.

Hafızlık takip sistemimiz müftülüğümüze bağlı hafızlık takip komisyonu tarafından yapılmaktadır. Komisyon, talebeleri gerek kursa alınırken gerek hafızlık yaparken sistemli bir şekilde takip etmekte, talebelerin hafızlığa ne zaman başlayacağına karar vermekte ve hafızlık esnasında sergiledikleri performansı takip ederek düzenli bir şekilde velilerimize aktarmaktadır.

Hafızlıklarını tamamlayan öğrencilere yönelik programlarınız var mı?

Hafızlığı bitiren talebelerimize hafızlıklarını sağlatmakla birlikte okul derslerine ağırlık vererek LGS de iyi bir puan almalarına yardımcı olacağız.

 

5. sınıfta talebeler hangi seviyeye geliyor?

4.sınıfın yaz tatili verimli bir şekilde geçirildikten sonra 5.sınıfın  ocak,şubat mart veya nisan ayında hafızlığa başlatılmaktadır.

 

Hafızlığı hangi ayda bitiriyorlar

Hafızlık süresi istidada göre değişmekle birlikte 5.sınıfın şubat mart ve nisan ayında hafızlığa başlayan talebelerimiz 6.sınıfın başında ortalama 5 sayfaya gelmektedir.

Bunu daha açık ifade etmek gerekirse; Kuran’ı Kerim 30 cüzdür ve her cüz 20 sayfadan müteşekkildir. Her cüzden 5 sayfa ezberlemek, 150 sayfaya yani çeyrek hafızlığa tekabül etmektedir.

6.sınıfın başında 5 sayfaya gelen talebelerimiz 7.sınıfın başlarında nasipse hafızlıklarını bitirmektedirler

 

HAFIZLIK YAPAN TALEBELERİN ORTAOKULDA 1 YIL DONDURMA HAKKI KULLANILACAK MI?

İlköğretim kurumları yönetmeliğinin 32/3 maddesinin sağladığı imkan ile hafızlık öğrencilerinin hiç sene kaybı yaşamadan 1 sene dondurma hakkı  bulunmaktadır. Bizler bu hakkı 6. Sınıfta kullanıyoruz. Sene sonunda okul idaresi tarafından yapılacak sınav ile talebelerimiz 7. Sınıfa 6,sınıfı okumadan geçmiş olacaktır.

HAFIZLIĞI YOĞUNLAŞTIRMADAN 4 SENEDE YAVAŞ YAVAŞ YAPSA DAHA İYİ OLMAZMI

Pedagogların ve sahada uzman hocalarımızın araştırmaları göstermektedir ki; uzun süreli bir hafızlık talebelerimize usanç vermektedir.

Bu şekilde hafızlık yapan talebelerin hafızlıktan sonra hayata adapte olamadıkları, sosyalleşemedikleri ve en önemlisi idealist bir ruha sahip olamadıkları acı bir gerçektir. Malumdur ki bu yaşlarda hafızlık yapan talebelerimiz Kur’anın manasına vakıf olmadan yaptıkları için hafızlık eğitimi uzatıldığı zaman talebelerin huzursuzluğuna ve hatta Kur’andan soğumalarına bile sebep olabilmektedir.

 

HAFIZLIĞI YOĞUN BİR ŞEKİLDE YAPMANIN DEZ AVANTAJLARI NELERDİR

Hafızlık eğitiminin 5.sınıf ve özellikle 6. sınıfta yoğunlaşması, bu sınıflardaki okul derslerinin nisbeten düşmesine sebep olabilmektedir. Bu ise şöyle telafi edilmektedir:

5 ve 6. sınıflarda okul dersleri hafif, 7. ve 8.sınıflarda ise nispeten daha ağırdır. Bu itibarla hafızlık yükü 5. ve 6.sınıfa verilmekte, okul derslerine ise 7. ve 8.sınıfta ağırlık verilerek telafi edilecektir.

 

Talebeler yatılı mı olacak evci mi olup servis mi ayarlanacak

Talebelerimizin ilkokula erken yaşta başlamaları ve 4.sınıftan sonra hafızlık eğitimine alınmaları dolayısıyla hafızlık eğitiminin başlangıcı takriben 10 yaşına tekabül etmektedir.

Talebelerimizin yaşlarının küçük olması yatılı olmalarını zorlaştırmakta ve yatılıya adaptasyonda zorluk meydana getirmektedir. Bu durum da zaman ve verim kaybına sebep olmaktadır.

Bundan dolayı 5.sınıf talebelerimizin servisle gelmeleri ve 6. Sınıfı da dondurarak gündüzlü hafızlığına devam etmeleri esastır.

YATILI OLACAK MI OLACAKSA HANGİ SINIFTA OLACAK

Talebelerimizin yatılılı olmalarının durumları 7.ve 8. sınıfta değerlendirilecektir.

BU PROJEYİ DESTEKLYEN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE KAMU KURUMLARI VAR MI

Bu projenin oluşmasında ve devamında Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Din Eğitimi Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pursaklar İlçe Müftülüğü, AHDER Derneği, kursumuz ve okulumuzla gerekli protokolleri yaparak her türlü desteği sunmaktadırlar.

Proje Okul Nedir, Öğretmen Kadrosu Nasıl Olacak?

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2014-2015 öğretim yılında Türkiye genelinde alt yapısı hazır olan bazı okullar proje okul kapsamına alındı. Okulumuz da Ülkemizin ilk proje imam hatip ortaokulları arasına girmiştir. Proje okul olmanın en önemli yanları, yöneticilerinin Bakanlık tarafından seçilerek görevlendirilmesi, öğretmenlerin Bakanlık tarafından il ve ülke genelinde alanında uzman ve mesleğinde başarılı olanlar arasından seçilmesi, ideal sayıda ve başarılı öğrencilerin bir arada eğitim görme imkanının olmasıdır. Bu okullarda ülkemizin yarınları için ihtiyaç olan öncü ve önder nesilleri yetiştirmek hedeflenmiştir.

MEDİNE İMAM HATİP PROJE OKULU MUDUR

Medine İmam Hatip ülkemizde eşine az rastlanan bir anlayışla ortaokul kısmında bütün talebeleri hafızlık yapan öğrencilerden oluşan bir model olmuştur.

Aynı zamanda yine Ehlibeyt Kuran Kursuyla birlik ve beraberlik içinde her kurum kendi çizginde üzerine düşeni fedakarca yaparak hedefe beraberce yürümektedir.

 

 

TALEBERİN EDEB ADAB VE KARAKTER GELİŞİMİNE BAKIŞINIZ NASIL

Ehlibeyt ve Medine İmam hatip olarak edeb ve adabı ilmin önünde tutan bir anlayışımız vardır. Bu anlayış bizim yapımızı şekillendirdiği gibi misyonumuzuda bu anlayış oluşturmuştur

MİSYONUMUZ; KURANIN EDEBİYLE EDEBLENEN VAKARIYLA VAKARLAN EHLİ KURANLAR YETİŞTİRMEK

EDEB ADAB VE GÜZEL AHLAK ÇALIŞMALARINIZ NASIL

Talebelerimize her ay güzel ahlakla ilgili bir konu işleyerek gündem oluşturuyoruz.ve her hafta ve her ay bir konu ve bir konuk projemizle belirlenen ahlak konusu her yönüyle tatbik edilmeye ve talebelerimizin bu güzel ahlaklara sahip olmalarına özen gösterilmektedir.

AHLAK EĞİTİMİNİN HEDEFLERİ

 • Öncelikle misyonumuzun gereği Kuranın edebiyle edeblenen ehli kuranlar yetiştirmek
 • İslami ilimlerde ihtisas sahibi olmalarına olanak sağlamak
 • Kuranın lafzını en sahih bir şekilde okutmakla birlikte manaya vukufiyetlerini de sağlamak
 • Ahkamıyla hükmetmek, ahlakıyla ahlaklanmak
 • hikmetleriyle kamil olmak
 • Ehlibeyt ismini tabelamıza yazmakla kalmayıp sevgisini gönüllere nakşetmek
 • Ehlibeyti Severken Ehli Sünnet Çizgisinde Sahabe Efendilerimize Gerekli Hürmeti Göstermek
 • Hocalarımıza ve ehli kurana derin bir muhabbet ve saygı duymak
 • Kurana hizmet eden her kimse bizce muhteremdir anlayışını göstermek
 • Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak
 • •Öğrencinin kendini tanımasını ve yeteneklerinin farkına varmasını sağlamak.
 • •Bilgiyi doğru kullanan liderlerin oluşmasına katkı sağlamak.

Öğrencilerimizin söz konusu değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, bu değerlerle yaşamayı “yaşam biçimi” haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilere yardımcı olmak bu projenin temel amaçlarıdır.

Ehlibeyt Kuran Kursu ve Medine İmam Hatip öğrencilerinin birlikte çalışma ve sorumluluk alma, olumlu ve sağlıklı kararlar verme, adil, paylaşımcı, sabırlı ve hoşgörülü olma ve başkalarına saygı gösterme gibi olumlu sosyal davranışlar geliştirmeleri için tüm hocalar olarak işbirliğini ve ortak tutumu sağlamak projenin bir diğer önemli amacıdır.

“MEDİNE İMAM HATİP ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ” EĞİTİM FAALİYETLERİ VE UYGULAMALAR

Proje kapsamında, yürütme kurulu tarafından 12 değer belirlenmiştir. Bu değerler yıl içindeki aylara dağıtılmıştır. Yıl boyunca kazanımlara uygun belirlenen etkinlikler , o ay içinde yoğun olarak sınıflarda uygulanacaktır.

 

 

 

VELİ AYLIK BİLGİLENDİRMEMEKTUBU

 

SayınVeli,

Okulumuzdaki Değerler Eğitimi Yıllık Çalışmaları kapsamında bu ay işlenecek olan AYINDEĞERİ…………………………………….’dır.Budeğerleilgiliverilecekaltdeğerler

…………………………………………………………………………………’dır.

Öğrencilerimize bu değeri kazandırmak için yaptığımız çalışmaların daha verimliolabilmesi ve devamlılığın sağlanması için sizinde aile ortamında desteğinizi bekliyoruz.

 

Bu konuile evde oluşturacağınız sohbet ortamları öğrencilerimizin olumlu davranı değişikliğine katkı sağlayacaktır. Yaptığınız ve yapacağınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

 

Sınıf Rehber Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

VELİ GURUR MEKTUBU

Sayın                 …………………………………

Velisi bulunduğunuz okulumuz………..                                      sınıfı……                                                                                                       nolu öğrencilerinden…………………………… okulumuzda yürütülmekte olan Değerler Eğitimi Çalışmaları kapsamında sergilediği örnek davranışlar başta okul yönetimimiz olmak üzere tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizce de takdirle izlenmektedir.

Ailesi olarak verdiğiniz eğitim öğrencimizingeleceğinin de belirleyicisi olacaktır. Evladınızı “Hiçbir anne baba evladına güzel terbiyeden daha değerli bir hediye vermiş olmaz.” Prensipleri doğrultusunda yetiştirdiğinizden ve buna devam edeceğinizden hiçkuşkumuz yoktur.

Böyle bir değeri toplumumuzakazandırdığınız için sizi tebrik eder, teşekkürlerimizi sunarız.