ÖNSÖZ

 

Kuran’dan alarak ilhamı

Asrın idrakine sunmalı İslâm’ı

İslam’ı asrına idrakine sunarken düzgün bir itikatla, samimi bir niyetle, istikamet üzere hareket ederek Kur’ân’a hizmeti kendimize şiar edindik. Bu yüksek gayeye doğru yol alırken Selef-i Salihin çizgisinde Kur’ân’ı kendimize rehber aldık.

Bu müesseselerin temelinde bu milletin alın teri, ezan-ı muhammedîye olan hasretiyle dedelerin, ninelerin duası vardır. Temeli ihlasla atılmış, harcı samimiyetle karılmış, katları takva ile yükselmiştir. İçi ilim ve edep ile dolmuş, kısa zamanda verdiği ürünle milletin gönlünde yer bulmuştur.

Biz bir neslin kabul olmuş duaları, gerçekleşen rüyaları olarak üzerimizdeki yükün sorumluluğunu bilerek hareket ediyor, Kur’an hafızlarının piri olan Mus’ab b. Umeyr’in (r.a.) taşıdığı sancağı elimiz kopsa da bırakmamaya söz veriyoruz.

Millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un

 “Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin.

Salgındı, bugün şarkı yıkan, tefrika derdi.”

diyerek Müslümanların esas sorunu olarak dikkat çektiği tefrikanın yegane çaresinin; Ehlisünnet çizgisinde Kur’ân’ı doğru anlayan ve yaşayan, güzel ahlaklı bir İslâm nesli yetiştirmek olduğunun bilincinde ve sorumluluğunda hareket ediyoruz.

Bu kutlu yolda maddî manevî bize her türlü desteği veren Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve hayır sahiplerine teşekkürü borç biliriz.

 

BİZ KİMİZ?

Biz, bir yandan hafızlık eğitimi ile örgün eğitimi birlikte devam ettirerek yoğun hafızlık çalışmalarını sürdüren ve Türkiye’nin okulla birlikte en fazla hafız yetiştiren kurumlardan biri diğer yandan hafızlığını tamamlamış yavrularımızın Kur’ân’ın mana iklimine ayak basıp onu hayatına yansıtarak İslâm’a, vatan ve milletine hizmetkâr olacak Ehl-i Kur’an nesiller yetiştirmeye kendini adamış, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı “Ehli Beyt Kuran Kurslarıyız.

 

ARAPÇA EĞİTİMİNDEN AMACINIZ NEDİR?

Amacımız, hafızlarımızı, okuduğu ve ezberlediği Kur’ân-ı Kerim’i anlayan ve yaşayan, vatanını seven, dinine hizmet eden, ümmete yön verecek rabbânî âlimler olarak yetiştirmek ve bu vesileyle Allah’ın rızasını kazanmaktır.

 

HAFIZLAR İÇİN ARAPÇA EĞİTİMİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek pek şerefli ve elbette bir o kadar da meşakkatli bir iştir. Onu muhafaza etmenin daha zor olduğu ise açık bir hakikattir. Bu zorluğu aşmanın en kolay yolu ise Arapça’yı öğrenmek suretiyle önce O’nu anlamak ve hayatın her alanına yansıtmaktan geçmektedir. Zira Kur’an, anlaşılmak ve yaşanmak için indirilmiş bir kitaptır.

Kur’an hafızlarının, hayatlarının en kıymetli zamanlarını vererek yıllar süren bir maratonun neticesinde büyük zorluklara göğüs gererek ezberledikleri Kur’ân’ı, gerek meslek seçimindeki hatalar, gerek uygun ortamları bulamamak sebebiyle tekrar etmemeleri, anlama ve yaşama yolunda gayret sarfetmemelerinden dolayı pek kısa bir zaman içerisinde unutmaları bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Bu, Kur’an ezberlemeye rağbetin az olmasından daha fazla üzücü bir durum olarak karşımızda durmaktadır.

İşte bu duruma çare olmak üzere Başkanlığımızın hazırladığı ve kursumuzun başından beri uyguladığı program, “Kur’an’ı Anlama Temel Öğretim Programı” ve akabindeki “İslamî İlimler Programı” olup tamamen hafızlara yönelik Arapça ve İslamî ilimler eğitim programıdır.

 

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

 • 8. sınıfı bitirmiş ve hafızlık belgesi olan, gerek lise gerek üniversite eğitimine açıktan veya örgün olarak devam eden tüm erkek öğrencilerimiz başvuruda bulunabilirler.
 • Ön başvurusu alınan öğrenciler müftülüğümüz bünyesinde bir komisyon tarafından mülakata tabi tutulurlar.
 • Mülakatta öğrencinin ilme istekli olmasına ve hafızlık temsil durumuna bakılmaktadır. Hafızlık takip komisyonunun ve hafızlık hocasının öğrenci hakkındaki değerlendirmelerine başvurulmaktadır.

 

HAFIZLIK TEKRARI YAPILIYOR MU?

Öğrencilerimizin hafızlıklarını unutmamaları için Arapça programının haricinde hafız hocalarımızın gözetiminde her sabah 1 saat ezber tekrarı yapılmaktadır.

 

KURS YATILI MI? GÜNDÜZLÜ OLABİLİR Mİ?

Kursumuzun yatılı imkânı olmakla birlikte evi Ankara’da olup ulaşımı kolay olan öğrencilerimiz isteğe göre gündüzlü olabilir. Ancak öğrencilerin yatılı olması, Arap ve Türk hocalardan etüt noktasında istifade etmeleri için tercihimizdir.

 

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI NELERDİR?

Bu program öğrencilerimizin;

 1. Arapça eğitiminin gerektirdiği dil bilgisi, dinleme-konuşma, okuma-anlama, yazma gibi alanların tamamında temel düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmalarını,
 2. İslamî ilimlerin her alanında derinlik kazanabilmeleri,
 3. Öğrendiklerini günlük hayatta uygulayabilmelerini,
 4. Kur’an-ı Kerim’in anlam dünyasına vakıf olmalarına katkı sağlamayı,
 5. İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültelerinin eğitiminden azami derecede istifade edebilmelerini ve Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Eğitim Merkezlerine hazırlamayı hedeflemektedir.

 

PROGRAMIN YAPISI NASILDIR?

Hazırlık döneminde uygulanan “Kur’an’ı Anlama Temel Öğretim Programı”:

 1. Dil Bilgisi,
 2. Okuma-Anlama,
 3. Dinleme-Konuşma,
 4. Yazma

olmak üzere toplam 4 temel alan ve 1020 krediden oluşmaktadır.

Bu program, Arapça eğitiminde, klasik medrese ile modern usulün harmanlandığı güncel bir metot içermektedir.

Bu programın akabinde uygulanacak olan “İslamî İlimler Programı” ise 3 sene müddetle devam edecek olup İslamî ilimlerin her alanına ait derslerden oluşmaktadır.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Hazırlık döneminde uygulanan “Kur’an’ı Anlama Temel Öğretim Programı”nda:

 1. İkinci ve dördüncü dönemin sonunda Başkanlık tarafından; birinci ve üçüncü dönemin sonunda ise müftülüklerce sınavlar yapılır.
 2. Sınavlarda başarı puanı 70 olarak belirlenmiştir.
 3. Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde öğrencilerin zayıf oldukları noktalar tespit edilir ve bu eksikliklerin telafisi yönünde çalışmalar yapılır.
 4. Programın sonunda (dördüncü dönemin sonunda) Başkanlık tarafından yapılacak merkezi sınavda başarılı olanlara belge verilmektedir.

“İslamî İlimler Programı”na katılmaya ancak, hazırlık eğitiminden 70 puan alarak mezun olan öğrenciler hak kazanabilmektedir.

 

PROGRAMIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA KISACA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

- Hazırlık eğitimi haftada 30 saat olmak üzere her biri 2 aylık olan 4 dönemden oluşmaktadır.

- Her derse ayrı hoca girmektedir.

- Sınıf mevcudu en fazla 15 kişidir.

- Dersler, Kur’an ezber tekrarı 1 saat, diğer dersler 40 dakika olmak üzere programlanır. Her dersten sonra 10 dakika istirahat verilir.

- Günde 3 saat müzakere (etüt) yapılır.

- Etütlerde öğrencilerin başlarında ders hocalarımız ve yardımcı hocalar (belletmen) bulunur ve ders tekrarı, yarınki derse hazırlık, anlamadıkları konuları tekrar anlatma görevini üstlenir.

- Haftada bir gün akşam sohbet programı düzenlenir.

- Öğrencilerimizin ilim, irfan, edep, ahlak sahibi olmaları, din adamı ve dava insanı olarak yetişmesi için; Müftülüğümüzce uygun görülen kıymetli hocalarımız zaman zaman davet edilip öğrencilerimize sohbet ederler.

- Türkçe kitap okuma programı takip edilir.

 

EĞİTİMİN SONUNDA ÖĞRENCİLER HANGİ SEVİYEYE GELİYOR?

8 aylık hazırlık eğitiminin sonunda öğrenciler, okuduğu ayetin 100’de 50’den fazla manasını anlayabilir, temel düzeyde derdini anlatabilir ve konuşulanı anlayabilir seviyeye gelmekte, Buharî’den yaklaşık 300-400 hadis ezberlemiş ve en az 2 hatim ezber tekrarı yapmış olmaktadır.

“İslamî İlimler Programı”nı tamamlayan öğrenciler ise tefsir, fıkıh, hadis, akait, tasavvuf ve ahlak gibi İslâmî ilimlerin her alanında temel düzeyde bilgi birikimine sahip olmakta, Kur’ân’ı anlayacak ve anlatabilecek bir seviyeye ulaşmaktadır.

 

TALEBERİN EDEB, AHLAK ve KARAKTER GELİŞİMİNE BAKIŞINIZ NASIL?

Ehlibeyt Kuran Kursu olarak edep ve ahlakı ilmin önünde tutan bir anlayışımız vardır. Bu anlayış bizim yapımızı şekillendirdiği gibi misyonumuzu da oluşturmaktadır. Misyonumuz; “Kur’ân’ın edebiyle edeplenen, vakarıyla vakarlanan Ehl-i Kur’ânlar yetiştirmek”tir.

 

HAFIZ ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNE KATKIDA BULUNMAK ADINA PRATİKTE NELER YAPIYORSUNUZ?

Hafız öğrencilerimiz her Cuma farklı bir camide Cuma namazı kıldırmakta, hutbe vermekte, ayrıca kursumuzun yanındaki camide namazlardan önce vaaz ve sohbet yapmaktadır.

 

KUR’AN KURS HOCALARININ SEVİYE ve TECRÜBESİ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

Hazırlık ve “İslamî İlimler Programı”nı Arap ve Türk hocalarımız yürütmektedir. Kursumuz, her derse farklı bir hocanın girmesiyle Türkiye’de tektir.

 

EĞİTİM HARİCİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TAKİP ETTİĞİNİZ AKTİVİTELER NELERDİR?

- Sportif ve Sosyal Aktiviteler

Yoğun bir eğitimden arta kalan zamanda zihinsel ve bedensel yönden dinlenmeleri ve gelişmeleri amacıyla öğrencilerimizin sportif ve sosyal aktivitelerde bulunmaları sağlanmaktadır.

- Kamp Programları

Ayrıca öğrencilerimizle birebir ilgilenebilmek, ruh dünyalarını tanıyabilmek ve manevi kazanımlar sağlamaları için tatil dönemlerinde kamp ve gezi programları düzenlenmektedir.

 

BU PROGRAMDAN MEZUN OLAN BİR ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTEYİ NASIL KAZANACAK?

Hâlihazırda Arapça Tercümanlık ve Mütercimlik, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği gibi fakültelere Arapça sınavından başarı kaydetmek suretiyle girilebilmektedir.

 

ÖĞRENCİLERİNİZDEN ÜNİVERSİTEYİ ARAPÇA DİL SINAVINDAN GİREREK KAZANAN VAR MI?

Evet, bu programı tamamlayan öğrencilerimiz üniversite imtihanına Arapça dilinden girerek Arapça Tercümanlık ve Mütercimlik, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği gibi fakülteleri rahat bir şekilde kazanabilmekte ve örgün bir şekilde okuyabilmektedir.

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARINIZ VAR MI?

İlahiyat ve İslamî İlimler Fakültelerinde okuyan öğrencilere yönelik takviye dersler vermekteyiz.

 

LİSEYE GEÇİŞ SINAVINDA YÜKSEK PUAN ALIP DA BU PROGRAMDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİNİZ VAR MI?

Evet var. Hatta fen liselerini kazanıp 100/1 (yüzde birlik) dilimde olduğu halde âlim olma yolunda ilerleyen öğrencilerimiz mevcuttur.

 

BİR HAFIZIN HEDEFİ ÂLİM OLMAK İSE…

BİR HAFIZIN HEDEFİ ÂLİM OLMAK İSE, BU EKİP ve BU PROGRAM ONU İSTİKAMETTEN SAPMADAN ALLAH’IN İZNİYLE HEDEFİNE ULAŞTIRACAKTIR.