KUR'AN-I KERİMİ OKUMA ADABI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR

Kur'an-ı Kerim Okuma Adabı
1- Okuyacak olanın takınacağı tavır:
Abdestli olmak, saygılı olmak, otururken kıbleye dönmek, bağdaş kurmamak, sallanmamak, başını eğmek, kibirli bulunmamak.
2- Kur'an'da tertile riayet etmek:
Kur'an-ı Kerim'i okumaktan gaye düşünmektir. Bu da ancak ağır ağır okumakla mümkündür. Arapçayı bilmeyenin dahi -saygı ve okuyana tseir etmesi bakımından- ağır okuması gerekir. 
3- Secde ayetlerine riayet etmek:
Secde ayeti okunduğu zaman, hemen secdeye kapanmalıdır. Kur'an-ı Kerimi bitirdikten sonra da secde edebilir. 
4- Kur'an-ı Kerimi okumaya başlarken istiaze etmek:
Kur'an-ı Kerimi okumaya başlayacak olan kişi: "Euzü billahis-Semiil-Alimi Mineş-şeytanirracim, Rabbi euzu bike min hemezatiş-Şeyatin ve euzu bike rabbi en yahdurun" der. Bundan sonra "Nas Suresini" ve "Fatiha Suresini" okur. 
5- Kur'an-ı Kerimi güzel sesle okumak:
"Kur'anı sesinizle süsleyiniz"
Kur'an-ı Kerimi güzel sesle okumak ve okuyanı dinlemeyi arzu etmek müstehabdır.

Kur'an-ı Kerimi okumanın dereceleri:
a. Kur'an-ı Kerimi okuyan, kendisini Allah u tealanın huzurunda imiş ve Allahu tesla onu dinliyormuş gibi farzederek okumalıdır. 
b. Bizzat Allahu tealayı görerek lütfuyla hitap ettiğine, nimetleriyle ve iyilikleriyle kendisine seslendiğine inanmalıdır.
c. Kendisiyle konuşan Hazreti Allahın büyüklüğünü ve yüceliğini onun sözleride aramalı ve buna ulaşmaya gayretli olmalıdır. 

Nebiyyi Muhterem (s.a.v.) Efendimiz Kur'an-ı Kerimi ne fazla yüksek sesle ne de çok gizli bir sesle değil, normal bir sesle okurdu.

Kaynak: Zahiri ve Batıni Edebler / Kur'an-ı Kerimi Okuma Adabı bahsi Sayfa: 91-93